Boote

Kategorien

EK 700 AGM <br> 12V 70Ah

EK 700 AGM
12V 70Ah

EUR 162,50

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. 7.50€ Pfand

EK 800 AGM <br> 12V 80Ah

EK 800 AGM
12V 80Ah

EUR 172,50

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. 7.50€ Pfand

EK 920 AGM <br> 12V 92Ah

EK 920 AGM
12V 92Ah

EUR 177,50

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. 7.50€ Pfand

ES 290 GEL <br> 12V 25Ah

ES 290 GEL
12V 25Ah

EUR 99,00

inkl. 19 % MwSt.

ES 450 GEL <br> 12V 40Ah

ES 450 GEL
12V 40Ah

EUR 142,00

inkl. 19 % MwSt.

ES 650 GEL <br> 12V 56Ah

ES 650 GEL
12V 56Ah

EUR 181,00

inkl. 19 % MwSt.

ES 900 GEL <br> 12V 80Ah

ES 900 GEL
12V 80Ah

EUR 199,90

inkl. 19 % MwSt.

ES 950 GEL <br> 12V 85Ah

ES 950 GEL
12V 85Ah

EUR 229,90

inkl. 19 % MwSt.

ES 2400 GEL <br> 12V 210Ah

ES 2400 GEL
12V 210Ah

EUR 427,00

inkl. 19 % MwSt.

GEL 12-14 <br> 12V 14Ah

GEL 12-14
12V 14Ah

EUR 159,00

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. 7.50€ Pfand

ES 1600 <br> GEL 12V 140Ah

ES 1600
GEL 12V 140Ah

EUR 419,90

inkl. 19 % MwSt.

ES 1350 GEL <br> 12V 120Ah

ES 1350 GEL
12V 120Ah

EUR 320,00

inkl. 19 % MwSt.

ES 1300 GEL <br> 12V 120Ah

ES 1300 GEL
12V 120Ah

EUR 354,50

inkl. 19 % MwSt.

ES 1200 GEL <br> 12V 110Ah

ES 1200 GEL
12V 110Ah

EUR 316,00

inkl. 19 % MwSt.

Exide Heavy EE 1853 <br> 12 V 185 Ah

Exide Heavy EE 1853
12 V 185 Ah

EUR 195,00

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. 7.50€ Pfand

Exide Heavy EE 2253 <br> 12 V 225 Ah

Exide Heavy EE 2253
12 V 225 Ah

EUR 212,00

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. 7.50€ Pfand

Exide Professional Power <br>  EF 1453 <br> 12 V 145 Ah

Exide Professional Power
EF 1453
12 V 145 Ah

EUR 265,00

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. 7.50€ Pfand

Exide Professional <br>  EG 1355 <br> 12 V 135 Ah

Exide Professional
EG 1355
12 V 135 Ah

EUR 152,00

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. 7.50€ Pfand

Exide Professional <br>  EG 145A <br> 12 V 145 Ah

Exide Professional
EG 145A
12 V 145 Ah

EUR 259,00

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. 7.50€ Pfand

Exide Professional <br>  EG 1803 <br> 12 V 180 Ah

Exide Professional
EG 1803
12 V 180 Ah

EUR 199,00

inkl. 19 % MwSt.

zzgl. 7.50€ Pfand